Prelude no. 1
olie på lærred/ 2019
100 x 80 cm

Prelude / Optakten

Udgangspunktet for værkerne er stillbilleder fra gamle dokumentarfilm, der beskriver forberedelserne til 2. Verdenskrig.
Stillbillederne skildrer personer i fredfyldte og næsten meditative øjeblikke samt en række situationer, der har en idyllisk karakter.
Set med nutidens øjne ved vi, at disse personer og situationer danner optakten til voldsomme og skelsættende begivenheder.
Det er skismaet mellem de gamle fredfyldte stillbilleder og vores historiske viden og efterrationalisering, der er temaet for billedserien.

Vi ved det er optakten.

I den maleriske proces er billederne derfor behandlet, så de fremstår både lettere sløret og alligevel præcist i udtrykket.
Dobbeltheden i det maleriske udtryk skaber en tvetydighed i værkerne.
Man er usikker på, hvad der sker, men man fornemmer, de danner optakten til begivenheder med store konsekvenser.

Prelude no. 2
olie på lærred/ 2019
100 x 80 cm

Prelude no. 3
olie på lærred/ 2019
100 x 80 cm

Prelude no. 4
olie på lærred/ 2019
120 x 80 cm

Prelude no. 5
olie på lærred/ 2019
120 x 80 cm

Prelude no. 6
olie på lærred/ 2019
100 x 80 cm

Prelude no. 7
olie på lærred/ 2019
120 x 80 cm